STOP POŻAROM TRAW

KAMPANIA MSWiA

Czyszczenie i kontrola !

SZERSZENIE, OSY...

STRATEGIA ROZWOJU

Przekazanie sprzętu

W piątek 30 października 2015 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Krotoszynie odbył się uroczysty apel z okazji przekazania nowych samochodów i sprzętu.
Punktualnie o godzinie 13:00 bryg. Tomasz Niciejewski zameldował nadbrygadierowi Markowi Kowalskiemu zastępcy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej o gotowości do rozpoczęcia uroczystego apelu. „Dziś strażacy Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie dostają wysoce specjalistyczny sprzęt który pomoże jeszcze bardziej efektywnie prowadzić działania ratownicze na terenie powiatu krotoszyńskiego”. Tymi słowami komendant powiatowy PSP w Krotoszynie bryg. Mariusz Przybył rozpoczął apel oraz przywitał zaproszonych gości w osobach:

  • zastępcy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Marka Kowalskiego,
  • zastępcy wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Lecha Janiaka,
  • radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego - Juliana Joksia,
  • starosty Powiatu Krotoszyńskiego - Stanisława Szczotki wraz z wicestarostą i członkami zarządu oraz skarbnikiem powiatu,
  • przewodniczącego Rady Powiatu - Leszka Kulkę,
  • burmistrza Krotoszyna - Franciszka Marszałka,
  • burmistrza Zdun - Tomasza Chudego wraz z wiceburmistrzem i Panią skarbnik,
  • prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP w Krotoszynie - Edwarda Kozupy wraz z Prezesem OSP Konarzew oraz Kapelanem Powiatowym Strażaków księdzem kanonikiem Ryszardem Dziamskim,
  • dyrektora naczelnego wraz z dyrektorem technicznym firmy Gembiak & Mikstacki - Wiesława Gembiaka i Pawła Mikstackiego,

„Celem projektu realizowanego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie jest wzmocnienie sytemu bezpieczeństwa powiatu krotoszyńskiego poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego, którego zadaniem jest prowadzenie działań związanych z gaszeniem pożarów i usuwaniem innych miejscowych zagrożeń. Całkowity Kosz projektu wyniósł 690 776 zł. Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosła 552 608. Wkład własny w dofinansowaniu projektu i zakup pojazdu zabezpieczyły Gmina i Miasto Zduny 95 tys. zł, oraz Urząd Miejski Krotoszyn 45 tys. zł. oraz wkład w promocję miał powiat krotoszyński 560 zł.
Wynikiem projektu jest samochód ratowniczo - gaśniczy na podwoziu Volvo FL 4XR3 4x2 GBA 2,5/16-4/40 z agregatem proszkowym 250 kg oraz systemem piany sprężonej CAFS. Samochód wyprodukowany przez Przedsiębiorstwo Specjalistyczne BOCAR w Korwinowie pod Częstochową”.
Ale to nie wszystko, w tym roku udało się również zakupić samochód lekki rozpoznawczo ratowniczy VW Caddy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie, dzięki środkom finansowym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 45 tys. zł. oraz środków powiatu krotoszyńskiego w wysokości 54 tys. zł i Urzędu Miejskiego w Krotoszynie w wysokości 10 tys. zł. Dodatkowo pojazd został wyposażony w radiotelefony przenośne, urządzenia pomiarowe i ostrzegawcze. Łączny koszt zakupu tego pojazdu to 109 tys. zł.
Ale to też jeszcze nie wszystko gdyż w tym roku zakupiliśmy również 20 kompletów ubrań specjalnych, wentylator oddymiający oraz podest ratowniczy do prowadzenia działań ratownictwa technicznego na wysokości. Całkowity koszt zakupu tego sprzętu to kwota 60 tys. zł. Na zakup tego sprzętu złożyły się środki finansowe powiatu krotoszyńskiego w wysokości 31 tys. zł oraz środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, które pozyskiwała Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.
Ponadto w ramach doposażenia nowego samochodu gaśniczego od firmy Gembiak & Mikstacki otrzymaliśmy oryginalną prądownicę pianową do urządzenia piany sprężonej CAFS wartości 3 tys. zł.
Komendant Powiatowy PSP w Krotoszynie w podziękowaniu za wkład pracy i przyznane środki finansowe wręczył statuetki, na których czytamy słowa, które brzmią: „Podziękowanie za dofinansowanie projektu „Wzmocnienie systemu bezpieczeństwa powiatu krotoszyńskiego poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013". Statuetki otrzymali: Starosta Krotoszyński Stanisław Szczotka, Burmistrz Krotoszyna – Franciszek Marszałek, Burmistrz Zdun – Tomasz Chudy, Wiesław Gembiak i Paweł Mikstacki.
Na wniosek przewodniczącego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa dyplomem komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej „Za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych” uchonorowani zostali: st. sekc. Paweł Janicki, st. sekc. Bartosz Górka.
Dyplomy wręczył zastępca komendanta głównego PSP nadbrygadier Marek Kowalski.

Opracowanie: bryg. Tomasz Niciejewski
Zdjęcia: st. str. Szymon Kujawa

 

 

 

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd